Názov projektu:

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Informácie o realizovanom projekte

Výzva na predloženie cenových ponúk – analýza

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb experta pre spracovanie analytického dokumentu o zhodnotení súčastného stavu úrovne kvality vzdelávania a zhodnotení súčastných požiadaviek zamestnávateľov na úroveň a obsah vzdelávania vo vybraných odboroch poľnohospodárstva. Analýza zároveň zhodnotí reálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne vo vybraných odboroch. Spracovateľ analýzy úzko spolupracuje s objednávateľom služieb – […]

MAS ORAVA. o.z. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Koordinátor vzdelávacích aktivít“

Druh pracovného pomeru:    Dohoda o vykonaní práce Miesto výkonu práce:                  Oravský Podzámok  Termín nástupu:                             1.8.2020 Náplň práce: V rámci implementácie projektu s názvom „Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce“ koordinácia, organizácia, logistika a administratívne zabezpečenie dohľadu nad realizáciou analýzy vzdelávacích potrieb prihraničného regiónu, Spoločného akčného plánu a inovatívnych vzdelávacích materiálov. Koordinácia mapovania situácie v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania, analýza […]

Prieskum trhu

MAS Orava, o.z. zverejňuje výzvu na predmet zákazky „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Zákazka je spolufinancovaná z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 , projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18 s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce. Lehota na predkladanie ponúk trvá do 4.5.2020 do 12:00 hod. Podrobné informácie sú uvedené v priloženej […]

Oznamenie o zverejnení výzvy na predloženie cenovej ponuky

MAS Orava, o.z. vyzýva uchádzačov na na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Oddeľovacia sklenená výplň s dvermi do učebnej miestnosti – rozmery 6×2,5m (šírka-výška), číre sklo, odolné, bezpečnostné, osadené v hliníkovom ráme. Sklo výplne transparentné, číre, a kalené s hrúbkou skla 10mm. […]

MAS Orava, o.z. realizuje s tromi partnermi z Poľska cezhraničný projekt, ktorý zlepší mladým vstup na pracovný trh

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce/ Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza. Kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00 Vedúci Partner:     MAS ORAVA, o.z. Partneri projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej […]