Rokovanie o možnostiach spolupráce verejno-súkromných partnerstiev na území Oravy

Dňa 4.9.2014 sa v obci Oravský Podzámok uskutočnilo prvé neformálne stretnutie zástupcov verejno-súkromných partnerstiev pôsobiacich v regióne Oravy. Na stretnutí sa zúčastnili MAS Biela Orava, o.z., Partnerstvo pre rozvoj Hornej Oravy o.z., MAS Orava, o.z. a zástupcovia Odboru dopravy a regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Témou stretnutia bolo spoločné strategické  plánovanie ako nevyhnutná podmienka predovšetkým pri tvorbe projektov v oblasti cestovného ruchu, cykloturistiky, životného prostredia, regionálneho marketingu, vzdelávania a pod. Všetci partneri sa jednoznačne zhodli na potrebe tématickej koncentrácie zameranej na oblasti, ktoré sú pre región Oravy typické. Predstavitelia MAS Orava, o.z. zároveň na stretnutí vyjadrili ochotu rokovať o vzájomnej integrácií a zlúčení partnerstiev pôsobiacich na Orave v záujme posilnenia konkurencieschopnosti partnerstva. Zástupcovia ŽSK odporučili pokračovať vo vzájomných rokovaniach a zvážiť všetky pozitíva a negatíva pri rozhodovaní o územnej pôsobnosti.

DSC02119

DSC02124

DSC02122