Pracovné stretnutie zástupcov MAS Orava, o.z. a Rozvojového partnerstva pre územie Hornej Oravy

Dňa 19.9.2014 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ Trstená sa konalo pracovné stretnutie zástupcov MAS Orava, o.z. a Rozvojového partnerstva pre územie Hornej Oravy. Témou pracovného stretnutia boli možnosti spolupráce, ako aj návrh na vytvorenie jednej MAS a jednej spoločnej stratégie. Zápis z pracovného stretnutia si môžete stiahnuť tu: Pracovné stretnutie 19.9.2014

Rokovanie Rokovanie