Prieskum trhu

MAS Orava, o.z. zverejňuje výzvu na predmet zákazky „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Zákazka je spolufinancovaná z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 , projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18 s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce. Lehota na predkladanie ponúk trvá do 4.5.2020 do 12:00 hod. Podrobné informácie sú uvedené v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

Oznamenie o zverejnení výzvy na predloženie cenovej ponuky

MAS Orava, o.z. vyzýva uchádzačov na na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Oddeľovacia sklenená výplň s dvermi do učebnej miestnosti – rozmery 6×2,5m (šírka-výška), číre sklo, odolné, bezpečnostné, osadené v hliníkovom ráme. Sklo výplne transparentné, číre, a kalené s hrúbkou skla 10mm. Oddeľovacia sklenená stena je založená na posuvnom systéme, zložená z madla a fixnej lišty, ktoré posun umožňujú. Práca, dovoz, zameranie, spotrebný materiál sú súčasťou montáže sklenenej steny. 

Podrobnosti o zverejnenej zákazke sú na zverejnené na nasledovnom odkaze: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5415

Cenové ponuky je možné predkladať do 4.5.2020.

MAS Orava, o.z. realizuje s tromi partnermi z Poľska cezhraničný projekt, ktorý zlepší mladým vstup na pracovný trh

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce/ Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00

Vedúci Partner:     MAS ORAVA, o.z.

Partneri projektu:

  • Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Vedúci partner spolu s partnermi projektu sa projektom zameria na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Realizácia projektu prinesie odpoveď na reálnu potrebu vzdelávania pre podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva, chovu zvierat, jazdectva, včelárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Realizáciou projektu dôjde ku nadviazaniu nových kontaktov, ktoré budú tvoriť základy budúcich spoločných aktivít v dotknutom území. Úlohy projektu sú nastavené tak, že vhodne dopĺňajú charakter spolupracujúcich inštitúcií. Bez cezhraničnej spolupráce by nebolo možné vykonať rozsiahlu analýzu vzdelávacích potrieb a na základe aplikácie poznatkov dobrej praxe navrhnúť efektívne vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať danosti a potenciál pohraničia ako aj ľudského kapitálu. Cezhraničný dopad sa bude týkať predovšetkým študentov, účastníkov kurzov a školení ako aj pedagógov jednotlivých partnerov, avšak vďaka nadobudnutiu nových schopností a kvalifikácií obyvateľov žijúcich v pohraničí projekt prispeje aj k rozvoju poľnohospodárskej a remeselnej výroby, chovateľstva a oživeniu vidieckeho cestovného ruchu, čím pozitívne zasiahne život širokej verejnosti pohraničných území.

Celková hodnota projektu: 235 839,20 EUR

Začiatok realizácie: 10/2019
Koniec realizácie: 12/2021