MAS Orava, o.z. sa prezentovala na výstave AGROKOMPLEX 2019

V dňoch 22. – 25.8.2019 sa združenie MAS Orava, o.z. zúčastnilo 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Región Oravy v pavilóne F, jeho kultúrne a folklórne dedičstvo nezameniteľným spôsobom prezentovala unikátna folklórna skupina Spievajúci richtári z Oravy, ktorej členovia sú starostovia oravských obcí Dlhá nad Oravou, Oravský Podzámok, Žaškov, Pucov, Jasenová, Chlebnice, Zázrivá a Malatiná. Počas ich vystúpenia si prišli na svoje všetci milovníci ľudových piesní a humoru.

Okrem toho mala MAS Orava pre návštevníkov pavilónu F pripravený stánok, kde prebiehala prezentácia územia MAS prostredníctvom prezentačných brožúr a drobných upomienkových predmetov. Okrem týchto propagačných predmetov bolo možné v stánku MAS Orava vidieť proces výroby takmer zabudnutej poctivej, v indigu farbenej modrotlače. Pre milovníkov oravských gastrošpecialít bola pripravená celodenná ochutnávka syrových, mliečnych a mäsových výrobkov lokálnych producentov z Oravy (nite, uzlíky, údené aj neúdené syry, oštiepky, žinčica, slaninka, klobásy, tlačenka, zemiakový chlieb a mnoho ďalšieho).

Vďaka týmto aktivitám a sprievodnému programu Spievajúcich richtárov z Oravy patril stánok MAS Orava k najnavštevovanejším a najpestrejším v pavilóne F.

Úspešná prezentácia MAS na celonárodnej úrovni by nebola možná bez nasledovných partnerov, ktorým patrí naša vďaka:
– Spievajúci richtári z Oravy
– Modrotlač Matej Rabada
– Mäsiarstvo Polunc Oravský Podzámok
– Syrárska výroba Šeliga Hruštín
– Salaš Malatiná

Výzva č. 3/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 6.4

MAS Orava, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Konzultačné dni k vyhláseným výzvam 6.4, 7.4 a 7.5

MAS Orava, o.z. oznamuje žiadateľom, že pre nich zriadila konzultačné dni, počas ktorých budú môcť v kancelárii MAS (Oravský Podzámok č. 60) odkonzultovať svoje zámery a poradiť sa ohľadom povinných príloh predkladaných v rámci jednotlivých výziev.

Konzultačné dni sú vyhradené vždy v utorky a stredy.

Žiadateľov prosíme, aby sa na konzultáciu vopred nahlásiť prostredníctvom telefónu na čísle 043/2388740 a informovali sa o voľných časoch počas vyhradených dní.

6.4 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovaľ zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020